18 października 2021

Zajęcia dodatkowe - Koło małego odkrywcy (geograficzno-przyrodnicze)
dla dzieci z przedszkola

Dzięki zajęciom dziecko pogłębi wrażliwość na otaczający świat, dostrzeże jego piękno i różnorodność, zrozumie konieczność poznawania świata, dbania o przyrodę, pozna różne kraje i ich stolice, góry, rzeki, będzie potrafiło odczytywać informacje z mapy, pozna m.in. planety, nazwy oceanów i wybranych mórz, parki narodowe i ich zwierzęta.
 
Metody i formy pracy to piosenki, zabawy taneczne czy ruchowe, gry dydaktyczne, quizy, wykonywanie modeli z plasteliny czy prace plastyczne.

Social media

Adres Fundacji

Ulica Kasztanowa 21

05-270 Marki

telefon: +48 22 78 11 030