15 października 2021

Zajęcia dodatkowe - Szermierka

Zajęcia prowadzone są przez klub sportowy UKS Szabla Ząbki.
 
Misją Klubu jest: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; integracja wspólnot rodzinnych; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w oparciu o patriotyczną tradycję polskiego oręża i polskiej szabli sportowej.

 

Social media

Adres Fundacji

Ulica Kasztanowa 21

05-270 Marki

telefon: +48 22 78 11 030