Projekt realizowany w ramach projektu „Odkrywamy kodowanie i programowanie” realizowanego przez Fundację Filii Dei - Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

.

Galeria

01 grudnia 2022

„Odkrywamy kodowanie i programowanie”

Zakończyła się realizacja projektu dla dzieci z Przedszkola i Szkoły Sióstr Rodziny Maryi, w którym zrealizowano:

 

1. Została przeprowadzona konferencja dla nauczycieli z przedszkola i szkoły Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Markach, o nowych technologiach i wykorzystaniu ich w zajęciach edukacyjnych z dziećmi. 

Wykonano usprawnienia aby umożliwić sprawne posługiwanie się narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi, podczas realizowanych zajęć, aby stworzyć dobre warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży w obszarze nowych technologii. 

 

2. "TYDZIEŃ KODOWANIA" - przeprowadzono zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz cykl zajęć dodatkowych wprowadzający w świat programowania i kodowania ( październik - listopad) - „Odkrywamy kodowanie i programowanie” 

  • Głównym założeniem tego elementu projektu było rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności programowania, logicznego i twórczego myślenia, intuicji i wyobraźni, konsekwentnego dążenia do celu, a także rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych.
  • Ok 200 dzieci i młodzieży z przedszkola i szkoły Sióstr Rodziny Maryi w Markach wzięło udział w zajęciach podczas "Tygodnia Kodowania". 
  • W cyklicznych zajęciach wzięło udział  35  uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Rodziny Maryi - zrealizowano 7 zajęć w dwóch grupach.

 

3. Została przeprowadzona konferencja dla rodziców o nowych technologiach oraz warsztaty "Jak zapanować nad mediami cyfrowymi w rodzinie" w sali konferencyjnej w kompleksie wychowawczo-edukacyjnym prowadzonym przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Markach, w konferencji wzięło udział 29  uczestników.

 

Zadanie dofinansowane przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji.

Social media

Adres Fundacji

Ulica Kasztanowa 21

05-270 Marki

telefon: +48 22 78 11 030