Opis programu:

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy. 

Projekt zgłoszony w ramach pierwszej grupy stanowiącej zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej.

 

Opis projektu:

- Zadanie inwestycyjne budowy infrastruktury sportowej jest związane z całym projektem budowy szkoły. W 2016 roku, dostrzegając potrzeby okolicznych mieszkańców, otworzyliśmy Szkołę Podstawową, która obecnie korzysta z pomieszczeń należących do przedszkola. Obecnie w Szkole Podstawowej prowadzimy naukę w klasach I-VII i z każdym rokiem dzieci przybywa. Dlatego Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi rozpoczęło starania w 2018 roku o budowę szkoły z całą infrastrukturą sportową.

 - Zrealizowanie zadania inwestycyjnego umożliwi prowadzenie zajęć sportowych na bieżni i boiskach.

- Dzieci zyskają nowe możliwości rozwoju sprawności fizycznej i realizacji podstawy programowej z zakresu wychowania fizycznego.

- Projekt umożliwi współpracę z innymi szkołami, lokalną społecznością czy instytucjami w zakresie organizacji imprez sportowych dla uczniów, dzieci, młodzieży i dorosłych .

 

Projekt jest objęty również dofinsowaniem: 

- Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

- Fundacji PKO BP

- Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

- Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu

- Fundacji Skok Stefczyka

Galeria

28 lutego 2022

Zadanie inwestycyjne - "Sportowa Polska"

Projekt:

"Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Sióstr Rodziny Maryi w Markach"

 

Realizowany w ramach programu:

Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2021

 

Dofinansowanie:

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

 

Wartość zadania:

1 016 060,00 zł

 

Wartość dofinansowania:

335 200 zł

 

 W ramach realizacji projektu zostanie wykonane:

  • Boisko do piłki nożnej
  • Boisko wielofunkcyjne
  • wykonanie ogrodzenia/piłkochwytów boisk
  • wykonanie oświetlenia boisk
  • budowa 4 torowej bieżni prostej
  • budowa skoczni do skoku w dal
  • zagospodarowanie terenu

Social media

Adres Fundacji

Ulica Kasztanowa 21

05-270 Marki

telefon: +48 22 78 11 030