telefon: +48 22 78 11 030

05-270 Marki

Ulica Kasztanowa 21

Adres Fundacji

Social media

Fundacja Filii Dei została powołana w czerwcu 2018 roku przez Prowincję Warszawską Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Jej głównym celem (i powodem powstania) jest wsparcie działalności oświatowo-wychowawczej, prowadzonej przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Markach (Szkoły Podstawowej, Przedszkola oraz Żłobka), a zwłaszcza zebranie środków finansowych na budowę nowej szkoły.

Historia

Logo Fundacji Filii Dei wskazuje na reprezentowane przez nią wartości. U podstaw naszego działania znajduje się rodzina, a zwłaszcza wychowujące się w niej dzieci. Łączy ich relacja miłości, która - jesteśmy o tym przekonani - jest podstawą wszelkiego rozwoju!  
Nazwa naszej Fundacji to po łacinie „Dzieci Boże”, co wskazuje na chrześcijańskie podstawy naszych zadań. Założona przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Fundacja jest instytucją opierającą się na wartościach katolickich i nauce Kościoła.
Nasze Logo
Poznaj nasz zespół
Razem w służbie rodzinie!

Mąż Kasi, Tata Irka i Stefana, teolog, trener rozwoju osobowego. Twórca programu Droga Odważnych dla mężczyzn. Synowie uczęszczają do Szkoły i Przedszkola Sióstr Rodziny Maryi w Markach

 

Mariusz Marcinkowski

Członek Zarządu

Od 11 lat szczęśliwy mąż i ojciec Krzysia, Kasi, Tosi i Piotrka . Autor codziennych playlist na Youtube-owym kanale #Siewnik z codziennymi komentarzami do Słowa.

W Filii Dei odpowiedzialny za internety i Youtube-y ;-)

 

Łukasz Barkowski

Członek Fundacji

 

 

s. Zofia Pliszka

 Prezes Fundacji

 

s. Justyna Józefko

Członek Zarządu

Mąż, tata, dziennikarz, redaktor naczelny portalu www.drogaodwaznych.pl,

współpracownik tygodnika Niedziela i portalu Aleteia, jeden z liderów wspólnoty Droga Odważnych.

 

Jarosław Kumor

Członek Zarządu

Poznaj nasz STATUT

STATUT Fundacji Filii Dei

Historia markowskiego domu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi od samego początku łączy się ze służbą dzieciom. Siostry ze Zgromadzenia przybyły do Marek, gdy jeden z warszawskich domów zakonnych został im odebrany. W 1928 roku utworzyły tu Dom Dziecka i przedszkole.
 
 
W czasie II wojny światowej Siostry starały się pomagać wszystkim potrzebującym: organizowały żywność i odzież, udzielały pomocy uciekinierom. Po zakończeniu wojny utworzyły szkołę, w której uczyły dzieci z Domu Dziecka. Gdy władze komunistyczne odebrały im możliwość pracy z sierotami, utworzyły Zakład Specjalnej Troski, później przekształcony w Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, przeznaczony dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.
 
 
Dzisiaj Siostry wróciły do korzeni swojej działalności. W 2012 otworzyły Niepubliczne Przedszkole nr 11 w Markach. Cztery lata później, na prośbę rodziców wychowanków Przedszkola, została otworzona Szkoła Podstawowa Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, zaś w 2017 roku ruszyła działalność Żłobka Świętego Franciszka. Działalność tych placówek ma na celu pomóc we wszechstronnym rozwoju dzieci w duchu wartości chrześcijańskich.

Fundacja Filii Dei

ul. Kasztanowa 21

05-270 Marki

 

REGON 381637009

NIP 1251683043

KRS  0000753179

 
 

Oświadczenie o dostępności