telefon: +48 22 78 11 030

05-270 Marki

Ulica Kasztanowa 21

Adres Fundacji

Social media

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją i przygotowywania oferty na wykonanie zamówienia publicznego. 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.02.2022 r. do godz. 9.00.

 

Nazwa zamówienia: „Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej Sióstr Rodziny Maryi w Markach".

 

 

Specyfikacja przetargowa 

Formularz ofertowy

Przekroje nawierzchni zewnętrznych

Bieżnia i skok w dal

Boisko do piłki nożnej

Boisko przedmiar

Projekt zagospodarowania terenu

 

 

 

Zapytanie ofertowe

01 lutego 2022