24 czerwca 2022

Konkurs: "Św. Zygmunt Szczęsny Feliński 
- z domu rodzinnego do Domu Ojca"

Zadanie: LAPBOOK z okazji 200-lecia urodzin świętego. 

 

KONKURS ZESPOŁOWY DO 31 PAŹDZIERNIKA (ostatni dzień zgłaszania prac)

 

Prace zostaną ocenione w kategorii zespołowej (grupy 3- 5-osobowe) w podkategoriach: 

  • szkoła podstawowa klasy I-IV
  • szkoła podstawowa klasy V-VIII
  • pozostali uczniowie do lat 20 

 

Praca konkursowa powinna być samodzielną pracą wykonaną przez uczestniczące w konkursie grupy uczestników.

 

Zadaniem konkursowym jest opracowanie i wykonanie książki tematycznej w formie  lapbooka*, prezentującego osobę św. Z. Sz. Felińskiego. Praca ma przedstawiać zarówno informacje biograficzne jak i elementy jego duchowości. (*Lapbook, czyli ,,książka na kolanach” jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Wskazówki do wykonania lapbooka można znaleźć w internecie.

 

Cel konkursu:  Konkurs ma charakter kulturalno-edukacyjny, a jego celem jest budowanie więzi rodzinnych i społecznych, propagowanie wiedzy o św. Z. Sz. Felińskim, zapalenie w uczestnikach pragnienia świętości, a także rozwijanie umiejętności kreatywnego zaprezentowania wyników swojej pracy. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU ZESPOŁOWEGO (zapoznaj się z regulaminem)

 

WYNIKI KONKURSU

 

 

 

Social media

Adres Fundacji

Ulica Kasztanowa 21

05-270 Marki

telefon: +48 22 78 11 030