Galeria

04 stycznia 2023

Realizacja projektu w Programie "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania"

Projekt:

"Wyposażenie pracowni kulinarnej oraz sali konferencyjno-pokazowej na potrzeby realizacji działań statutowych w obszarze oświaty i wychowania"

 

Realizowany w ramach programu:

PROGRAM  "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania"

 

Dofinansowanie:

ze środków Budżetu Państwa

 

Wartość zadania:

87 000,00 zł

 

Wartość dofinansowania:

87 000,00 zł

 

 W ramach realizacji projektu zostanie zakupione:

  • wyposażenie pracowni kulinarnej
  • wyposażenie sali konferencyjno - pokazowej

 

Cała wnioskowana kwota dotacji celowej zostanie przeznaczona na stworzenie pracowni kulinarnej oraz wyposażenie sali konferencyjno-pokazowej. Celem tej inwestycji jest utworzenie przez Fundację Filii Dei, na potrzeby realizowanych programów dla uczniów, nauczycieli i rodzin ze Szkoły Podstawowej w Markach Pracowni Kulinarnej. Taka pracownia to nowoczesne podejście do integrowania grupy, uczenia dzieci i młodzieży ważnych życiowych umiejętności, a także dzielenia się tym co same stworzą.

Social media

Adres Fundacji

Ulica Kasztanowa 21

05-270 Marki

telefon: +48 22 78 11 030