13 września 2020

Relacja z półkolonii 2020

Zobaczcie jak było na naszych półkoloniach!

Jak ten czas leci! Wakacje się skończyły, a za nami już dwa pierwsze tygodnie szkoły...

 

Może powspominamy?

W sierpniu odbyły się dwa pełne wrażeń turnusy półkolonii.

Poniżej opowiemy i pokażemy wam jak było!

A naprawdę działo się bardzo dużo! Zobaczcie!

 

Podróż do Mombasy

W pierwszym tygodniu odbyły się: warsztaty bębniarskie, muzyczne i taneczne prowadzone
przez Rickiego Liona, który przekazywał dzieciom informacje na temat Afryki, a w szczególności
kultury tamtejszej ludności. Miały miejsce zajęcia sportowe, plastyczne – dzieci wykonały m.in.
ogromny plakat, przedstawiający widok Afryki i zamieszkujących ją zwierząt.

Odbywały się również lekcje gry na ukulele oraz warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy przyrządzili pyszną lemoniadę. Z wielką radością dzieci brały też udział w „afrykańskich doświadczeniach,
eksperymentach”. Uczyły się wydobywania kolorów z natury - rośliny, ziemia. Dowiedziały się
o wielu minerałach, które kryją się w tamtejszej ziemi. Usłyszały, skąd wzięły się diamenty i nawet
same mogły wydobywać je z wody. Dzieci uczestniczyły również w wycieczce plenerowej
do Pomiechówka do Parku Dolina Wkry. Tam miały okazję spacerować po ścieżce przyrodniczej,
po której oprowadzała ich pani przewodnik. Trasa była wyjątkowa ze względu na to, że jej część
przebiegała w koronach drzew! Dzieci skorzystały z wieży widokowej, placu zabaw, drewnianych
konstrukcji w strumyku, deptaku wzdłuż rzeki. Podziwiały też olbrzymie modele motyli i innych
owadów. Wielką atrakcją był dla wszystkich park linowy, a na koniec wycieczki ognisko
z kiełbaski. Pierwszy turnus półkolonii zakończył się wspaniałym występem artystycznym
dla rodziców, podczas którego dzieci grały na bębnach, śpiewały afrykańskie piosenki i tańczyły
w przygotowanych przez siebie spódniczkach.

Tropem Historii

Drugi turnus półkolonii o tematyce historycznej przygotowywał dzieci do obchodów 100
rocznicy Bitwy Warszawskiej. Uczestnicy pogłębiali swoją wiedzę na temat tego wydarzenia
szczególnie podczas wycieczki do Ossowa, gdzie oglądali film dokumentalny na temat Cudu nad
Wisłą, nawiedzili miejsca upamiętniające bitwę, obejrzeli umundurowanie i broń żołnierzy. Wzięli
również udział w konkursie wiedzy na temat Bitwy Warszawskiej i wydarzeń z nią związanych.
Natomiast na miejscu dzieci miały spotkanie z kawalerią konną. Ułani zaprezentowali się
w pięknych strojach i zaprezentowali popisy woltyżerki. Wszyscy chętni mieli możliwość
przejażdżki na koniu, z czego dzieci były bardzo zadowolone. Odbyło się także spotkanie z panią
historyczką, która podsumowała wiedzę dzieci na temat Cudu nad Wisłą i przygotowała grę
terenową - wszyscy brali w niej udział z wielkim zaangażowaniem. Uczestnicy w trakcie tego
tygodnia przygotowali wspólną pracę plastyczną – były to kolaże przedstawiające Bitwę
Warszawską i Cud nad Wisłą. Chętni wzięli też udział w konkursie plastycznym, przygotowując
piękne prace związane z tematem Bitwy 1920 roku. Każdy uczestnik w nagrodę otrzymał
historyczną książkę, starsze dzieci - „Cud nad Wisłą”, a młodsze - „Bitwa Warszawska”. W drugim
turnusie miały też miejsce warsztaty archeologiczne, podczas których dzieci uczestniczyły
w wykopaliskach. Dowiedziały się wielu informacji na temat pracy archeologa, obejrzały różne
eksponaty wydobyte z ziemi. Odbyły się także warsztaty stolarskie – Leśna Stolarnia, na których
uczestnicy własnoręcznie wykonali przeplatankę na drewnie, przedstawiającą mapę Polski oraz
drewnianą szablę. Przez cały tydzień towarzyszyły nam także różne rozgrywki sportowe,
szczególnym zainteresowaniem cieszyła się piłka nożna. Na koniec odbył się turniej unihokeja.
Dzieci brały też udział w warsztatach teatralnych, podczas których przygotowały inscenizację
przedstawiającą wydarzenia związane z Bitwą Warszawską, którą na koniec turnusu
zaprezentowały swoim rodzicom.

Social media

Adres Fundacji

Ulica Kasztanowa 21

05-270 Marki

telefon: +48 22 78 11 030